TRIẾT LÝ KINH DOANH THỰC TIỄN

Nguyễn Hữu Nghĩa

(0)
500.000đ
300.000đ

Các gói khóa học

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

NHẬT NGỮ N4 TRỌN BỘ

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

NHẬT NGỮ N5 TRỌN BỘ

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ

HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT BẢN (TRỌN BỘ)

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

500.000đ
300.000đ