HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT BẢN (TRỌN BỘ)

Đăng ký tham gia

Hướng dẫn đời sống tại Nhật Bản theo giáo trình của Jitco

 Cung cấp kiến thức thường thức cơ bản khi sinh sống tại Nhật Bản

Giảng viên

  • Phạm Đức Dũng

Đăng ký học 12 tháng

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%