KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Đăng ký tham gia

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

KỸ NĂNG ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ( TRỌN BỘ )

Giảng viên

  • Nguyễn Hữu Nghĩa

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

300.000đ

500.000đ

-40%